Lemmer, december 2016


Lieve mensen,


Allereerst wil ik u allen van harte een heel goed en gezond 2017 toewensen.


Ik moet u meedelen dat er wat wijzigingen in mijn praktijk komen.

Dit omdat er met ingang van 2017 andere eisen van kracht worden.

Homeopaten die vóór half 2015 hun diploma haalden voor dezelfde

6 jarige HBO opleiding die nu wel toereikend wordt geacht, moeten

een bijscholing doen van een jaar, die veel tijd, geld en inzet vraagt.

Dit als gevolg van het feit dat homeopathie nu onder dezelfde koepel

valt als andere secundaire gezondheidswerkers, die niet dezelfde gedegen

opleiding in o.a. fysiologie, psychiatrie, voedings- en ziekteleer hebben

genoten als homeopaten. Gevestigd Homeopaten moeten nu dit hele stuk

opnieuw doen alvorens de zorgverzekeringen de kosten van de consulten

willen vergoeden.

Terwijl zij nog steeds maar een zeer klein percentage vergoeden per

kalenderdag van een consult dat gezien o.a. de tijd, de medicijnen,

BTW en administratie enzovoort toch wel 120 euro zou moeten kosten.

Ik heb besloten om, ivm mijn leeftijd en de kosten en de tijd, die het aan

reizen, lessen, studeren en examens vraagt, die bijscholing niet te doen.

De consequentie is dat verzekeraars mijn facturen niet meer vergoeden

en u ze dus zelf volledig moet betalen als u nog gebruik van mijn

diensten wilt maken. Ik wil mijn mooie vak zolang ik naar mijn en uw

idee nog goed functioneer niet opgeven en mijn patiënten niet in de steek

laten.

Ik kan mijn tarieven aanpassen, omdat ik vanaf nu minder hoef te betalen

aan mijn praktijkvoering. Zie mijn website: www.wel-homeopathie.nl

U kunt dan zelf beslissen of u mij nog wilt consulteren en of aanvullende

verzekering voor alternatieve geneeswijzen voor u nog zinvol is.

Tot eind deze maand kunt u zonder opzegtermijn bij de meeste

verzekeringen uw aanvullende verzekering aanpassen.

Voor vragen kunt u mij natuurlijk mailen: sascha@wel-homeopathie.nl


Met een vriendelijke groet,


Sascha Bakker,

Klassiek Homeopaat.